პოლიკარბონატის მასალა

 

 

             პოლიკარბონატი მისი უნიკალური თვისებებიდან გამომდინარე, არის ყველაზე პოულარული  მასალა  სამშენებლო და სტრუქტურული მასალებიდან. გამჭირვალე ფიჭური პოლიკარბონატი არაფრით ჩამოუვარდება ჩვეულებრივ მინას, პირიქით, ის არის გაცილებით უფრო თბოგამძლე, არააალებადი, ასევე არ არის მავნე ჯანმრთელობისთვის. გამძლე ნებისმიერი სახის მექანიკური დაზიანებისადმი და არის ძალიან  მოქნილი. თავისი  ტექნიკური მახასიათებლიდან გამომდინარე, პოლიკარბონატი ვრცელდება, როგორც მონოლითური, ისე ფიჭური სახით. ორივე მათგანს აქვს თავიანთი განმასხვავებელი თვისებები. ფიჭური პოლიკარონატის ფირფიტა ჭრილში წარმოადგენს ორ პარალელურ პლასტიკს (ფიჭური და სტრუქტურული), რომლებიც ერთმანეთს ბმულებით უკავშირდება. ერთმანეთში გადაკვეთისას ბმულები ქმნიან უჯრედშორისებს ანუ ფიჭას. სწორედ ამიტომ მოცემული სახის მასალამ  მიიღო  ამგვარი დასახელება. ფირფიტის ფიჭური სტრუქტურა ასევე უმატებს მასალას არაერთ დადებით თვისებას, სივრცე ფიჭებში ქმნის მაღალ თბოიზოლაციას, ხოლო უჯრედული სტრუქტურა  ფიჭური პოლიკარბონატის ფირფიტისგან ქმნის მტკიცეს და ამავდროულად მსუბუქს.

            ფიჭური პოლიკარბონატით  მშენებლობა და  კონსტრუქციის მონტაჟი საგრძნობლად განსხვავდება თავისი სისწრაფითა და სიმარტივით. ეს განპირობებულია იმით, რომ პანელის მინიმალური წონის მიუხედავად, აქვს მნიშვნელოვნად გაბარიტული ზომები. მათი დამუშავება და  დაყენება შესაძლოა  სპეციალური  დანადგარების გამოყენების გარეშე. ამ პროდუქტის ფართო სპექტრით გამოყენებას მივყავართ დროისა და  სახსრების სერიოზულ ეკონომიამდე.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

მასალის ღირებულება

 

1

პოლიკარბონატი 4მმ 6*2.10 თეთრი

m²

12

2

პოლიკარბონატი 6მმ 6*2.10 ყავისფერი

m²

19

3

პოლიკარბონატი 6მმ 6*2.10 მწვანე

m²

19

4

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 გამჭვირვალე

m²

21

5

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 გამჭვირვალე, 4 კედლიანი

m²

25

6

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 ყავისფერი

m²

21

7

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 ვერცხლისფერი

m²

21

8

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 ვერცხლისფერი, 4 კედლიანი

m²

25

9

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 ლურჯი

m²

23

10

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 მწვანე

m²

23

11

პოლიკარბონატი 8მმ 6*2.10 წითელი

m²

23

12

პოლიკარბონატი 10მმ 6*2.10 მწვანე

m²

25

13

პოლიკარბონატი 10მმ 6*2.10 თეთრი

m²

23

14

პოლიკარბონატი 10მმ 6*2.10 გამჭვირვალე

m²

23

15

პოლიკარბონატი 10მმ 6*2.10 გამჭვირვალე, 4 კედლიანი

m²

30

16

პოლიკარბონატი 10მმ 6*2.10 ყავისფერი, 4 კედლიანი

m²

30

17

პოლიკარბონატი 10მმ 6*1.00 გამჭვირვალე, გოფრირებული

m²

30

18

პოლიკარბონატი 16მმ 6*2.10 გამჭვირვალე

m²

45

19

პოლიკარბონატი 16მმ 6*2.10 ყავისფერი

m²

45

20

პროფილი HP 8მმ 6 გამჭვირვალე

30

21

პროფილი HP 10მმ 6 გამჭვირვალე

30

22

პროფილი HP 8მმ 6 ყავისფერი

30

23

პროფილი HP 10მმ 6 ყავისფერი

30

24

პროფილი UP 8მმ  2.1 ყავისფერი

10

25

პროფილი UP 10მმ  2.1 ყავისფერი

10

  


Created MRG computers